Shirtstorms rammer tilliden – og så falder værdien af alle møder

Af: Claus Sneppen

Hastigheden, hvormed vi udvikler eller afvikler tillid, er accelererende – hvilket er en konsekvens af en stadig mere digitaliseret virkelighed. Vi er med andre ord hurtigere til at skabe eller afvikle tiltro til andre, når vi mødes.

Der er naturligvis – alt andet lige – store fordele i at udvikle tillid hurtigere, da øget tillid er tæt forbundet til genereringen af mødeværdi. Jo større tillid, des større mødeværdi. I videnssamfundet skabes værdier hovedsageligt i møder mellem mennesker, og møder får derfor også en stadig større betydning og volumen i vores professionelle virke.

Forandringer og løbende tilpasninger i organisationer og markedet skaber en stadig større kompleksitet, usikkerhed og uforudsigelighed. Ved at udvikle tillid, reducerer vi kompleksitet, og frigør kapacitet til at fokusere på at løse udfordringen i mødet – fremfor at bruge båndbredde på relationerne til de enkelte mødedeltagere.

I mødesituationer, hvor mødedeltagerne ikke er afhængige af hinanden, er afstanden fra oplevelsen af svigtende tillid til at mødet afbrydes meget kort. På e-handelsplatformeer tillid helt central og forretningskritisk for det digitale møde, og ved manglende tillid til udbyderen forlader den potentielle kunde hjemmesiden øjeblikkeligt. Det kan være ved små fejl som forkert sprog, visuelt udtryk, manglende e-mærkning eller tilbud som opfattes til at være for gode til at være sande.

Et godt aktuelt eksempel er afgangen af Københavns kulturborgmester, Niko Grünfeld, som gennem sin forvaltning af midler og forskønnet CV, hurtig afviklede tilliden til både samarbejdspartnere og borgere. Jensens Bøfhus er et andet eksempel, hvor virksomheden gennem Goliats Pyrrhus, sejrer over den lille Jensens restaurant i Udkantsdanmark, hvor den efterfølgende shitstorm og beskadigede tillid afledte færre kundemøder og solgte måltider.

Seniorforsker Carsten Beck fra Institut for Fremtidsforskning har opstillet 5 mega-trends som forandrer møder, og hastigheden, hvormed vi skal ændre adfærd:

1.      Teknologi/digitalisering

– Det succesfulde digitale kommer stadig tættere på

2.     Utålmodighed

– Prioritering af tid og fokus på relevans for den enkelte mødedeltager -> individualisering

3.     Acceleration og kompleksitet(hastigheden stiger i samfundet)

– Det fysiske møde er stærkt til komplekse problemstillinger, men også langsommere

– Det digitale møde er stærkt til enkle problemstillinger, og er umiddelbart forbundet med effektivitet og hastighed

4.     Individualisering og netværk

– Nærvær, autencitet og relevans for den enkelte, men også som markør for det virkelige/vigtige. Måske får det fysiske møde ”Live-status” som cremen af kontaktformer. Men også som det eksklusive og som vigtig relationsskaber og dermed sammenfaldende med megatrenden netværk

5.     Miljø og ressourcer

– Fysisk transport vs. digital transport (ressourcer og bæredygtighed spild)

– Fysisk transport vs. digital transport (tidsforbrug)

Professor Jan Stentoft fra SDU har i sin forskning omkring værdikæder og innovation opstillet en hypotese, hvor der i industrisamfundet arbejdes med 90 procent fokus på de hårde elementer i værdikæden og 10% på de menneskelige – så er forholdet omvendt i videnssamfundet med 90% værdigenerering i de menneskelige relationer og 10% i de hårde elementer.

”Vi er i konstant bevægelse sammen. Det kræver en helt anden tilgang til samarbejder, både internt og eksternt”, siger han. Møder mellem mennesker udgør – i hans optik – derfor en central, og voksende, del af værdiskabelsen i den enkelte organisation og virksomhed.

Vi ved, at jo vigtigere et formål, vi mødes om, des hurtigere skabes tillid – og dermed er møder med et vigtigt formål for mødedeltagerne den bedste måde at udvikle tillid (Professor Andreas Roepstorff). Da antallet af møder er stigende, er der følgeligt et stigende behov for at udvikle tilliden hurtigere og dybere for at sikre mødeværdien bedst muligt.

Mulighederne for at udvikle tillid hurtigere, er stadigt stigende i takt med med adgangen til informationer og oplysninger om de enkelte mødedeltagere forud for et møde, fx gennem netværk og sociale medier. Brud på tillid vil dog efterfølgende kunne ramme den enkelte tilsvarende hårdere, netop pga. de samme mekanismer. Vi passer derfor ekstra meget på vores omdømme i dag, da konsekvensen i yderste tilfælde er en potentiel shitstorm som person eller organisation.

Udvikling af hurtig tillid betaler sig tilbage i alle møder og mødepunkter. Vil du gerne vide mere om tillid i møder, eller har du input til vores arbejde, så tag fat i os!

Baggrund: I arbejdet bag Morgendagens Møder har vi udviklet en mødemodel, hvor tillid er placeret i centrum. Igennem vores indsamling af data og gennemførelse af mere end 100 interview, var tillid et tilbagevendende centralt begreb for værdiskabelse i både digitale og fysiske møder og mødepunkter. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *