Samstemning: Brug samstemning rigtigt og få mere ud af mødet

Af: Claus Sneppen

Du skal miste kontrollen i mødet – ikke med mødet

At sætte rammer og retning er godt for mødedeltagere og mødeafkastet. Det gælder bare ikke, hvis man man også skal skabe nyt sammen. For meget synkronisering mindsker nemlig afkastet på samskabelse og innovation.

Vi mødes for at afstemme tanker, følelser og adfærd i samstemning (i henhold til mødemodellen). Populistisk beskrevet har vi behov for rammer og retning, og for at gå i takt. Dette sker i særdeleshed i asymmetriske relationer (hierarkisk) hvor mødeejer entydigt sætter rammer og retning,

Studier fra Aarhus Universitet påviser at samstemning er godt for oplevelsen i specielt hierarkiske relationer. Samstemning er med til at udvikle et fælles sprog – og det øger mødeafkastet. Fælles sprog, afstemning af tanker, følelser og adfærd øger forståelse og tillid mellem mødedeltagerne.

Men samtidigt afleder en stigende synkronisering/samstemning et mindsket mødeafkast ved en efterfølgende samskabelse. Mødeafkastet er altså lavere i samskabelse ved en stærkere samstemning. Da vi i tænketanken fik forelagt denne viden var der mange flakkende blikke hos medlemmerne (mange direktører og ledere)– for hvem har ikke som mødeleder netop samstemt for meget på bekostning af den efterfølgende samskabelse? Det lukkede udsagn ”vi gør det indenfor disse rammer” efterfulgt af det åbne spørgsmål ”nogle gode ideer som sprænger rammerne”.

Professor Andreas Roepsdorff påpeger, at den måske største udfordring for virksomheder og organisationer er at slippe magten og kontrollen i mødet. På den ene side er der kæmpe potentialer i at gøre det, men på den anden side har man naturligvis ikke samme grad af styring.

Samstemning er godt, men er altså et tveægget sværd i en verden og virkelighed i konstant bevægelse. Vi har stigende behov for samskabelse – at finde nye løsninger på nye udfordringer – og stadig mindre behov for at mødes fysisk for samdrift (”fjerne usikkerheder for at øge effektivitet”). Vi er kommet et stykke vej fra industrisamfundets tilgang, hvor fokus var på samstemning og samdrift, til en virkelighed, hvor vi hver dag skal forholde os til samskabelse. For en stor del af mødeudbyttet og mødeafkastet bliver skabt i samskabelse.

Helt enkelt og meget pragmatisk: Kom i øjenhøjde, udvikl et fælles sprog og få aktiveret alle potentialerne hos dem, som deltager i mødet. Det kræver, at mødeejer slipper kontrollen i mødet, men ikke med mødet (retning og ramme). Det gælder både interne og eksterne møder, fra afdelingsmødet til salgs- og kundemødet.

Oplever du, at samstemningen er for stram i dine møder – eller for slap? Er samstemning godt eller negativt? Og hvornår og i hvilken kontekst?

Mødemodellen har 3 mødeudbytter: Samstemning, Samskabelse og Samdrift. Og modellen bygger på tillid. Du kan få konkret ny viden om, hvordan virksomheder og organisationer fremover kan få mere ud af fysiske og digitale møder i vores Executive Summary, der kan hentes på www.detfysiskemode.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *