Lige børn samskaber bedst (4/5)

Af: Claus Sneppen

Anbefaling: Skab ligestilling mellem deltagere i face2face samskabelsesmøder.

Fra studier ved vi, at hierarki mellem mødedeltagere hæmmer samskabelsen, og at skabelse sker bedst i fælles øjenhøjde. Professor Andreas Roepstorff fra Aarhus Universitet har bidraget med indsigtsfuld ny viden om samskabelsen til vores tænketank. Én af indsigterne er, at afkastet af samskabelsesmøder er større og mere ”smukt” når mødedeltagerne er ligestillet. Det har vi trukket skarpt op ved at have følgende anbefaling til samskabelsesmøder:

Møder, hvor samskabelse er hovedformålet, bør understøtte ligestilling mellem deltagerne. 

Eller med andre ord: Alle elementer, som ikke udvikler ligestilling, bør elimineres eller minimeres fra samskabelsesmøder.

Roepstorff og hans kollegaer har påvist, at jo mere ligestillede deltagerne er, des færre ressourcer behøver de at bruge på at synkronisere/samstemme. Det gør det sjovere at deltage (større positiv deltageroplevelse) fordi processen opfattes som et samarbejde. Alt sammen understøtter det, at vi skal søge mod mest mulig ligestilling i samskabelsesmøder.

Eksempel:Der er mange eksempler på at vi ved at mødes i øjenhøjde og i ligestilling kan samskabe bedre. Lige fra det interne møde hvor mødelederen indtager en ligestillet rolle, til kundemødet hvor salget gennemføres gennem udvikling, dialog og rådgivning mellem kunde og sælger.

Advarsel: Vær opmærksom på elementer, der understøtter hierarkier – særligt umiddelbart før og under et face2face samskabelsesmøde.

Eksempel: Folkemødet på Bornholm er født ud fra en grundtanke om at mindske afstanden fra Christiansborg til den enkelte borger. Men der er stadig en stor afstand fra politikkerne (som er de absolutte stjerner på Folkemødet) til den menige borger på mødet. Prædikatet for Folkemødet som ”elitens og lobbyisternes topmøde” med en kulisse af almindelige borgere, er destruktivt for udviklingen af Folkemødet. I Sverige har ledende svenske socialdemokrater senest valgt at blive væk fra i det svenske folkemøde ”Almedalsveckan” på Gotland i en direkte konsekvens af den manglende brede folkelige deltagelse og ligestilling i mødet.

Om denne artikel:

På et møde for samarbejdspartnere for Folkemødet på Bornholm, konkretiserede og diskuterede vi 5 anbefalinger til, hvordan der skabes større succes for deltagelsen på Folkemødet. Det overordnede ønske var at diskutere og inspirere om, hvordan de besøgende ”folk” på Folkemødet i højere grad kunne blive til deltagere. Dette er den 4. af 5 publiceringer med anbefalinger til at få større succes med samskabelse i møder:

·     Skabe fokus på samskabelsen(1/5)

·     Fastholde uforudsigelighed(2/5)

·     Skabe nærvær(3/5)

·     Sikre ligestilling (denne artikel 4/5)

·     Skabe rum for at eksponere usikkerheder (udvikling af tillid) (kommer i næste uge)

Om en uge publicerer vi den sidste af de 5 anbefalinger, og uddyber betydningen af at eksponere usikkerhed mellem deltagerne i fysiske face2face samskabelsesmøder med en pointe om, at udbyttet kan øges, når vi er villige til at eksponere usikkerheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *