Interview med formand, Niels Folmann

I den kommende tid, vil vi bringe en række interviews med medlemmerne af Morgendagens Møders advisory board, hvor de giver et indblik i, hvilke udfordringer de selv fokuserer på omkring møder – og hvordan de evt. forsøger at tackle dem. Første levende billede er formand, Niels Folmann:

(Se flere interviews her).

 

Niels Folman, CEO i Danske Licens Spil og formand for Morgendagens Møders advisory board, har i et stykke tid arbejdet bevidst med sin egen tilgang til møder – både internt og eksternt i organisationen. Han giver ikke så meget for de smarte konsulentdogmer om, at man eksempelvis bare skal skære 50% af mødetiden for dermed at gøre det mere effektivt – og så bare holde fri for resten!

”I erkendelsen af, hvor mange timer vi efterhånden bruger på faste møder, er der kommet mange bud på, hvordan man skaber nogle klare rammer, der skærer alt det overflødige væk. Men det, mener jeg, er alt for simpelt”, siger Niels. ”Man kan ikke bare skære fra og så regne med at det både bliver mere effektivt og giver bedre resultater”.

I stedet har han selv lagt sig an på – ind til videre – 3 principper for at øge udbyttet af møderne:

”Det første princip handler om, at hvis man har et møde, der er styret af nogle helt fast tidsrammer – så skal disse møder følge en meget stram agenda. Kan man ikke det, så er man nødt til at gøre op med de skarpe og ofte optimistiske bagkanter og i stedet indføre noget fleksibel tid i forlængelse af mødet ud fra et princip om, at hvis vi er tidligere færdige, så bliver mødet kortere – og er vi ikke færdige, må vi forlænge mødet, så vi kan blive færdige og undgår at skulle indkalde til et nyt møde”, siger han.

”Det andet princip handler om, at vi lader mødelederrollen gå på tur. For ved at gøre det, vil alle opleve på egen krop, hvad der sker, når man har ansvaret for om tiden skrider, og man ikke når det, der er planlagt. Vi skal have respekten for hinanden og hinandens tid tilbage i mødet – og det kræver at man bliver meget bevidst om ens egen rolle”.

”Det sidste princip handler om mødemedier: Vi har efterhånden helt aflivet conference calls her hos os. Det blev så tydeligt – og ofte på grænsen til det pinlige – at jo mindre vi er til stede med stemme, billede, krop og fælles referencer som fx en præsentation – des sværere er det at komme frem til et godt resultat. Kan vi ikke mødes fysisk skal vi som minimum have et billede på af hinanden”, siger Niels.

”Vi er nødt til at bryde med de faste mødeflows og have mod til at erstatte dårlige møder med kortere og mere fysiske møder, der kun fokuserer på det vigtigste. Jo mere bevidste og klare i spyttet vi bliver omkring vores mødekultur, des mere effektive bliver møderne og des bedre partnerskaber kommer der ud af det”, slutter han.

Måske kan Niels’ tanker være med til at skabe nogle refleksioner hos dig?
Fx: Hvordan arbejder man på den ene side både mere struktureret og styret med møder, samtidig med at man skaber rum for fleksibilitet til det uforudsigelige?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *