Få succes med samskabelse i møder (1/5)

Af: Claus Sneppen

De kommende 5 mandage publicerer vi 5 anbefalinger til at få mere succes med samskabelsen (co-creation) i face2face møder og mødepunkter.

I tænketanken Morgendagens Møder har vi udviklet en mødemodel, hvor vi anbefaler at møder med fokus på drift bør gennemføres som digitale møder/kontaktpunkter; at samstemningsmøder både kan gennemføres som fysiske og digitale – men samskabelsesmøder som udgangspunkt anbefales gennemført fysisk. Face2face møder er med andre ord særligt velegnede til at skabe sammen, men hvordan kan successen af samskabelsen optimeres?

På et møde for samarbejdspartnere til Folkemødet på Bornholm, konkretiserede og diskuterede vi 5 anbefalinger til, hvordan der skabes større succes for deltagelsen på Folkemødet. Det overordnede ønske var at diskutere – og få inspiration til – hvordan det besøgende ”folk” på Folkemødet i højere grad kunne blive til deltagere.

En stor del af Folkemødets fysiske møder har som udgangspunkt til formål at udvikle nye løsninger og ideer. Og netop de fysiske møder og kontaktpunkter er, som skrevet, særligt stærke til at samskabe fællesskaber og tillid – og ikke mindst til at skabe nye ideer, tanker og løsninger. Meget ofte bliver det dog formen som er styrende for det indhold, der bliver skabt – og ikke omvendt. Det sker, fordi vi hovedsageligt har en habituel, og ikke vidensbaseret, tilgang til fysiske face2face møder: Ingen af os er blevet formelt undervist i de bagvedliggende mekanismer i mødet, men vi har alle tilegnet os regler, erfaringer, kutymer og kulturelle rammer som former vores tilgang til, hvornår og hvordan vi mødes med andre mennesker. Seniorforsker Carsten Beck fra Institut for Fremtidsforskning gik så langt som til at sige, at vi er i stenalderen i vores viden om møder – hovedsageligt pga. den digitale udvikling og fremkomsten af ændret mødeadfærd.

De kommende 5 mandage publicerer vi derfor 5 anbefalinger til at få mere succes med samskabelsen (co-creation) i face2face møder og mødepunkter.

Hvis de 5 anbefalinger følges vil det være et opgør med ”plejer” og vanen, og betyde, at der vil blive arbejdet mere vidensbaseret med samskabelse i møder (og derved skabes der et større afkast på de investerede ressourcer). Udviklingen af de 5 anbefalinger giver samtidigt en opportun lejlighed til at konkretisere tilsvarende 5 advarsler om vaner, der kan føre til mindre samskabelse i face2face møder, men som vi i dag ofte observerer implementeret habituelt i møder og mødepunkter.

Anbefalingerne sigter mod at skabe større deltagelse (aktiv og passiv) i møder og mødepunkter, hvilket naturligvis er en grundforudsætning for at skabe sammen. Deltagelse sker ved at mødedeltagerne aktivt bidrager og flytter sig fra et sted til et andet (”man tager del, og deler det, man tager”). Deltagelsen er central for transformation og udvikling og er en implicit del af samskabelsen (ingen deltagelse – ingen samskabelse). Det modsatte af deltagelse er pacificering, eller uudtalt modstand, og ved pacificering eller modstand i et møde, er der ikke en samskabelse, transformation eller udvikling.

De 5 anbefalinger til at få større succes med samskabelse i møder:

1.    Sæt fokus på samskabelsen

2.    Hold fast i uforudsigeligheden

3.    Skab nærvær

4.    Sørg for at deltagene er ligestillede

5.    Skab rum for usikkerhed gennem udvikling af tillid

Det lyder enkelt – men det er det ikke, fordi vi skal bryde med det habituelle og i højere grad arbejde vidensbaseret. Men lad os kaste os ud i den første anbefaling:

 

1. Anbefaling ”Sæt fokus på samskabelse”

Ved at fokusere på samskabelse i det konkrete face2face-møde, vil man styrke de elementer som understøtter samskabelsen, og minimere de indbyggede konflikter, der eksisterer i forhold til samstemnings- og samdriftsmøder (se tidligere publicerede artikel).  Tilgangen vil ligeledes facilitere processen for brug af digitale (eller andre) mødepunkter før, under og efter til samstemning og samdrift.

Eksempel: Ved afholdelse af et kundemøde bliver der før det fysiske møde gennemført en kort forventningsafstemning over telefonen og udfordringer bliver identificeret. Umiddelbart før mødet fremsendes oplæg digitalt til dialogpunkter indeholdende oplæg til umiddelbare mulige løsninger. På det fysiske møde tager deltagerne efter en kort introduktion aktivt del i dialog om udfordringer og mulige løsninger. Efter mødet følges op med digital kommunikation som sikre fremdriften. Den fysiske mødetid er her hovedsageligt brugt til samskabelse.

Advarsel: Afhold udviklingsmøder, hvor mødeudbytterne samstemning, samskabelse og samdrift er ligevægtede og ligestillede. Derved sikres at mødeudbytterne er i konflikt indbyrdes og at tiden til samskabelsen begrænses. Vi ved at værdien af samskabelse kan begrænses med samstemnings- og samdrift (se nedenstående figur).

Eksempel: Vi deltager i et møde, som er indrettet stramt og med en klar ramme og retning som låser for samskabelsen. Vi oplever at mødeejer bruger en stor del af indledningen på at fastlægge position og retning for at sikre, at der er styr på mødet (samstemning). Efterfølgende bruges tid på samdrift og transaktion af information, og udfordringer bliver løbende identificeret. Til sidst i mødet bruges der fokuseret energi på samskabelse, men tiden er udløbet, og der må indkaldes til et nyt møde for at have fokus på samskabelse.

På Folkemødet er der mange scener og stande hvor ”folket” bliver inviteret ind som publikum. Udfordringen er, at formen og rammer ikke naturligt giver reel deltagelse og samskabelse, og at ”folket” bliver til seere/lyttere, som passivt samstemmes på forskellige kanaler (stande/scener).

Vores 1. anbefaling betyder at ”folket” skal aktiveres yderligere end ved at de lader deres fødder tale (ved at vælge scener/stande), og at de derved konverteres til deltagere. Ved at have fokus på samskabelsen vil udbytterne samstemning og samdrift naturligt komme til at fylde mindre:  Det bliver mindre at få videreformidlet det rigtige, og mere til at få en dialog og diskussion hvor “folk” har en reel og oplevet påvirkning af transmissionen af meninger, holdninger og budskaber fra scenen/standen (fra en-vejs til to-vejs kommunikation).

 

Om en uge publicerer vi næste anbefaling til at skabe mere samskabelse i møder og uddyber uforudsigeligheden i samskabelsen.

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *