Den flydende arbejdsplads – mødestedet uden mure

Ifølge Bill Gates er “fleksible arbejdsvilkår” det absolut vigtigste medarbejdergode virksomheder kan give deres medarbejdere (1).

Medarbejderne har – medstørre eller mindre succes – efterspurgt fleksible arbejdsvilkår i årevis. Fleksible arbejdsvilkår gør medarbejderne mere produktive og gladere for at gå på arbejde. Virksomheder og organisationer bør derfor proaktivt forholde sig til designet af fremtidens flydende arbejdsplads for deres medarbejdere. 

Vidensamfundets produktionslinjer består af møder og interaktioner mellem mennesker. Medarbejdere mødes af et krav om at samskabe med kollegaer, stakeholdere og samarbejdspartnere, for at udvikle en stadig strøm af innovative løsninger på organisationens udfordringer. Udfordringer som løbende opstår i en omverden som er under hastig og accelererende forandring. Der er nye krav til hvordan vi indretter og tilgår vores arbejdsrum og arbejdsplads – lige fra den fysiske indretning til strategiske overvejelse om ledelse og organisering. 

Jan Stentoft (Professor Supply Chain Management SDU) har på enkel vis udpenslet forskellen i værdiskabelsen i industrisamfundet og videnssamfundet, hvor interaktionen og møderne mellem mennesker er det betydende i videnssamfundet. 

No alt text provided for this image

Udviklingen underbygges af internationale studier og viser produktivitetsstigninger hos medarbejderne når de får fleksible arbejdsrammer og vilkår (3). Med andre ord kanfleksibelt design af medarbejderproduktionslinjen øge produktiviteten og afkastet af de massive medarbejderomkostninger.

Fysiske og ledelsesrammer for den flydende arbejdsplads

Den fleksible og flydende arbejdsplads omfatter alle aspekter af hvorledes vi organiserer medarbejderne i en digital virkelighed. Overordnet kan vi opdele den fleksible arbejdsplads i fysiske og ledelsesmæssige rammer.

Udfordringen med fysiske rammer er relativ enkel og der er mange løsninger på indretningen af en tidssvarende arbejdsplads. I vidensamfundet føler medarbejderne sig mere produktive når de har kontrol over valget af rum og omgivelser for udførelsen af deres arbejde.  Der er ikke en “one-size-fits-all” tilgang som kan sikre produktiviteten for alle, og fleksibilitet og variation kan bidrage væsentligt til at øge medarbejderglæden og produktiviteten (4).  

No alt text provided for this image

Microsoft har taget konsekvensen og har designet en helt ny tilgang til deres fysiske arbejdspladser for at underbygge deres eksterne løfte til markedet om at de vil  ”empower everyone on the planet to achieve more”.Microsoft hovedkontorer er skabt ud fra de ideen om at der ikke er én måde at arbejde på, og indeholder derfor utallige forskellige arbejdsrum og -miljøer.  Alle på tværs af organisationen arbejder sammen i store fælles rum navngivet “Neighborhoods”, og der er utallige muligheder for at mødes og arbejde i meget forskellige rum designet til medarbejderes og teamets behov. De kan naturligvis også råbe og skrige i et ”X-box” spillerum eller tage deres sko af i ”No Tech Lounge (2).

På arbejdspladser hvor medarbejderne gives frihed til at “work from anywhere” har studier vist, at der er ca. 5% mere medarbejderproduktivitet mod almindelige “work-from-home” rammer og retningslinjer (hvor medarbejderen skal bo tæt på arbejdspladsen) (3). (Uden at jeg i denne artikel vil komme yderligere ind på alle de udfordringer der følger ledelsesmæssigt ved ikke at interagere og mødes fysisk). 

De ledelsesmæssige rammer for den flydende arbejdsplads omfatter mange kategorier bl.a. værdier, mødekultur, beslutningsprocesser, målsætninger og KPI´er, medarbejderkultur, etc. 

Overordnet er der midlertidigt få trosbekendelser som er mere indgroede i organisationer og virksomheder – og betydende for produktiviteten i samskabelse – end definerede hierarkier og stærk ledelse. Hierarkier er helt grundlæggende for vores samarbejdsform for at sikre produktiviteten, overlevelsen og udviklingen i markedet. Den trosbekendelse er udfordret af ny viden og forskning.

I videnssamfundet og på den fleksible arbejdsplads er produktivitet i stadig stigende grad bygget på samskabelse, og stærke hierarkier er begrænsende og skadelige for produktiviteten. Vi samskaber mere, bedre og mere effektivt når vi er lige – og ikke hierarkiske. Andreas Roepstorff (Professor Interactive Mind Centre AU og medlem af Tænketanken Morgendagens Møder) har ligeledes forsket i hierarkier og samskabelse, og har påvist at vi både skaber mere – og har det sjovere i lige relationer. Det udfordrer mange ledere og ledelser, og den enkelte leder skal i stigende grad mestre forskellige roller og situationsbestemt adfærd alt efter formålet med mødet og interaktionen med medarbejderne. På det virkelighedsnære daglige plan oplever vi alle at mødedynamikker og interaktioner – og dermed produktiviteten – ofte ændres markant når en leder indgår i et møde (5).

Den gamle arbejdsplads er udfordret, og vi kan øge produktiviteten ved at designe en mere fleksibel arbejdsplads, hvor de fysiske og mentale mure er mindre og mere flydende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *