Tænketanken Morgendagens Møder har til formål at undersøge, udvikle og formidle viden om erhvervslivets mange møder og mødepunkter - både de interne og eksterne, store og små. Vi er optagede af, hvordan vi skaber mere værdi, når vi mødes, - i en virkelighed, hvor møder udgør en stadig større del af vores arbejdsdag og spiller en stigende rolle for forretningen

OM

POTENTIALET I MØDERNE

En virksomheds møder og mødepunkter er unikke i deres evne til at skabe tillid som grundpræmis for bl.a. salg, videndeling, innovation og udvikling. Ofte er mødet også vores go-to løsning, når vi skal have en proces på skinner eller når vi har et budskab, vi gerne vi have formidlet. Men alt for ofte står vi alligevel med en oplevelse af, at kunne have fået mere værdi ud af den tid, vi bruger - både når vi forbereder et møde, og når vi deltager.

Faktum er, at møder udgør en betragtelig - og ofte stigende - omkostning for forretningen. Faktisk bruger mange ansatte over halvdelen af deres arbejdsuge i møder. Der ligger altså et væsentligt økonomisk potentiale i at blive mere bevidst om, hvornår og hvordan møderne bruges.

MÅLET MED TÆNKETANKEN

Tænketankens arbejde har et erklæret mål om at udvikle et begrebsapparat og nogle klare modeller og retningslinjer, som i praksis skal gøre det nemmere for erhvervsledere at arbejde med en bevidst transformation: fra en vanebaseret mødekultur til en bevidst og vidensbaseret tilgang med fokus på større forretningsmæssigt mødeudbytte.

Vores undersøgelser tager udgangspunkt i konkrete data, analyser og cases fra erhvervslivet , og understøttes med viden fra flere professorer med speciale inden for området.

FASE 2, 2018

I 2018 arbejdede vi videre med et skærpet fokus på mødeudbyttet – dvs. hvad vi skal mødes om og hvordan vi gør det i praksis. 

Arbejdet kan følges på bloggen bloggen herunder og i LinkedIn-gruppen.

D. 9. januar 2019 blev resultaterne af fase 2 præsenteret ved at arrangement hos BloxHub. Et executive summary kan desuden bestilles via nedenstående link.

FASE 1, 2017

Første etape af tænketankens arbejde blev gennemført i 2017 med studiet ’Det Fysiske Møde i en Digital Fremtid’. Her undersøgte vi primært ’hvorfor’ og ‘hvornår’ vi skal mødes fysisk.

Én af studiets centrale resultater, Mødemodellen, præsenteres kort i denne video:

ADVISORY BOARD

Udtalelser fra advisory boardet:

”I en hastigt digitaliseret tidsalder bliver det fysiske møde et bevidst tilvalg frem for digitale muligheder. Det gør det fysiske møde mere eksklusivt med tiden, derfor øges kravet til, at mødet skal skabe værdi. Det er fascinerende at finde vejen til at udnytte de fysiske møder og undgå fælderne.”

"Jeg hjælper en lang række organisationer med at få mere ud af deres møder. Typiske 2 former for møder: Dem med kunderne og dem mellem leder og medarbejder. Der er et kæmpe potentiale i at få mere ud af disse møder og ikke mindst for virksomhederne i at få optimeret alt fra ressourcer til form og indhold. Derfor vil jeg gerne være en del af, og bidrage til, at vi bliver klogere på morgendagens møder."

”Med den øgede digitalisering og den voksende ’TV-on-demand’ tankegang i interaktioner, er det relevant og værdifuldt at reflektere over, hvornår og hvordan man benytter det digitale og det fysiske møderum. Hvordan skaber man tillidsfulde relationer i et højhastigheds mødeunivers og hvornår giver det digitale mere mening end det fysiske møde og omvendt? Det er et interessant felt som vi bør interessere os mere for”

"Vi mødes omkring 10 timer om ugen i danske virksomheder og organisationer - men vi ved meget lidt om hvorfor det nogle gang er hvert minut værd og andre gange spild af tid. Jeg er interesseret i Morgendagens møder som forsker - for at se ind bag hvad vi tror der giver mening til vores møder og kvalificere forståelsen af samarbejde og vidensudveksling."

“Arbejdet med Morgendagens Møder har åbnet mine øjne for hvornår og hvordan et fysisk møde skaber bedst værdi - og hvornår vi med fordel kan kommunikere digitalt. Det er en unik og inspirerende blanding af konkrete erfaringer fra erhvervslivet, kombineret med en forskningsbaseret viden og stor akademisk nysgerrighed på fremtidens mange muligheder.”

"De store uforløste potentialer i vores brug af møder har været den største øjenåbner for mig i tænketankens arbejde. Møder med kollegaer, samarbejdspartner, stakeholdere og kunder, fylder og betyder stadig mere. På trods af stigende betydning er der ikke et fælles begrebs- og vidensgrundlag til at arbejde bevidst med mødedynamikkerne. Ved at arbejde mere vidensbaseret med møder - og ikke alene habituelt – kan vi opnå meget store afkast."

VIDENSPANEL

Morgendagens Møders videnspanel er en central del af tænketanken, som bl.a. bidrager ved at levere data, teste og kommentere på det indhold, der produceres.

Panelet er samtidig et netværk for ledere, der bevidst arbejder med fokus på større forretningsmæssigt udbytte af virksomhedens møder.

Medlemmer af videnspanelet får direkte adgang til artikler, film, bogudgivelse, diskussioner, workshops, seminarer, særlige arrangementer ol.

BLOG

KONTAKT

Morgendagens Møder er initieret af Great Meetings, som rådgiver erhvervslivet omkring optimering af mødeværdi - og som også varetager sekretariatsfunktion for tænketanken.